Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Ivoren Kruis vond plaats op woensdag 26 mei 2021. Tijdens deze ALV hebben de leden decharge verleend over het algehele beleid van het Ivoren Kruis gedurende 2020. Het bestuur wil graag met een delegatie van leden nadenken over het nieuwe beleid van het Ivoren Kruis 2.0. Wat kunnen of moeten we zelfs anders doen? Wat voor adviescollege hoort daarbij? (lees de tekst t.a.v. het agendapunt Adviescollege) Hoe zorgen we ervoor dat we meer leden krijgen? Hoe blijven we interessant voor commerciële partners zonder onze wetenschappelijke integriteit te verliezen? Meld je aan via bestuur@ivorenkruis.nl als je hier nader over mee wilt denken

Agenda ALV Ivoren Kruis 26 mei 2021
Notulen van de ALV 28-10-2020
Jaarrapportage 2020
Bestuursverlag bij jaarrapportage 2020
Herzien huishoudelijk reglement - concept voor ALV 26 mei 2021

Algemene Ledenvergadering (ALV) 28 oktober 2020
Woensdag 28 oktober 2020 vond de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van het Ivoren Kruis. Vanwege de coronamaatregelen vond de vergadering dit jaar digitaal plaats. Tijdens de vergadering verzorgde Onno Hofman de jaarrede, waarin hij sprak over de ontwikkelingen van het Ivoren Kruis. Andere onderwerpen waren de jaarrekening van 2019 en de samenstelling van het bestuur.

Download de conceptnotulen van de ALV 28-10-2020
Bekijk de Jaarrede Ivoren Kruis 2019 – 2020
Download de goedgekeurde notulen van ALV 23-11-2019
Jaarrekening 2019
Lees ook de Toelichting op het jaarverslag door de penningmeester (pdf).
Bekijk het videoverslag van de ALV (YouTube, 1:03:05)

Eventuele vragen aan het bestuur kunnen worden gesteld via het emailadres: bestuur@ivorenkruis.nl.