ANBI

Het Ivoren Kruis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In deze website treft u alle openbare gegevens aan volgens de ANBI-regelgeving.

Contactgegevens en fiscaal nummer
Bestuur
Missie, visie en ambitie