Disclaimer

Informatie
De informatie op deze website is samengesteld door de Redactieraad van het Ivoren Kruis in samenwerking met het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten. Alle informatie is zoveel mogelijk gebaseerd op evidence based adviezen, wordt gemonitoord en wordt indien nodig aangepast. Jaarlijks worden zo'n 15 van de 40 getoonde voorlichtingsonderwerpen (folders) geactualiseerd. De informatie is bedoeld ter ondersteuning van de mondelinge voorlichting van tandartsen en mondhygiënisten aan patiënten. De informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Het gebruik van merknamen en afbeeldingen van producten zijn te allen tijde op redactionele gronden geselecteerd. Het Ivoren Kruis is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van deze informatie. Gebruik geschiedt voor eigen rekening en risico.

Verwijzingen
Op deze website staan verwijzingen naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van het Ivoren Kruis. Voor de inhoud en het gebruik van deze websites is het Ivoren Kruis niet verantwoordelijk.

Privacy
Het Ivoren Kruis respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke informatie die u ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het toezenden van aangevraagde informatie. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In onze Privacyverklaring leest u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.